Látogató nagyapónál

 

Egy közösségről sokat elmond, hogy hogyan bánik az idősekkel. Mennyire figyel oda rájuk, mit tesz értük. Ez családon belül is megfigyelhető, de ha a város, vagy a járás, esetleg a megye teszi ezt szervezett keretek között, akkor a felnőttek azt mondják erre, hogy szociális ellátást nyújtanak az idősek számára.

Milyen szociális ellátásokra gondolhatunk, amit kifejezetten a számukra biztosítanak? Például az ebéd házhozszállítása. Vagy a bevásárlás, gyógyszerek beszerzése. De szociális ellátás az is, ha egy idős ember már nem képes otthon ellátni magát, és idősek otthonába kerül, ahol gondoskodnak róla.

Mórahalmon jelenleg két olyan szervezet, intézmény van, akik ezen a területen dolgoznak: a gondozási központ, és az idősek otthona. A legszembetűnőbb különbség köztük az, hogy az egyik bentlakásos intézmény, a másik csak nappali ellátást biztosít.

Gondozási Központ

 

Gondozási KözpontAz intézmény napjainkban már a Homokháti Szociális Központ Mórahalmi Tagintézménye, bár – az 1989-es létrehozásától kezdve – sokáig önálló intézményként látta el feladatát. Nem csak az idősek ellátása a feladata, hanem más szociális segítőmunkák végzése is, mint például a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása is, de itt most ezekről nem szólunk. A szolgáltatások az igénylő lakókörnyezetében valósulnak meg, ennek az a lényege, hogy az érintettek úgy részesülhessenek segítségben, hogy eközben megtarthatják a saját, önálló életvitelüket.

A legfőbb érték itt az ember – mondják a gondozási központ dolgozói, és ez nem csak szlogen. Valóban mindent megtesznek a rájuk számító idős emberekért. Ennek része a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, a szükséghelyzetben használatos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az étkezés és a tanyagondnoki szolgálat is. A Gondozási Központ épületében működő Idősek Klubja nappali ellátás kereti között biztosít lehetőséget arra, hogy a rászorulók oda bemenjenek, egymással találkozzanak, közös programokon vegyenek részt, és esetenként az alapvető higiéniai tevékenységet is elvégezzék. A Klub hétköznaponként tart nyitva, a különféle rendezvényeik megvalósításában pedig jelentős támaszuk az évente megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál. A házi segítségnyújtás azt jelenti, hogy az időseknek otthonaikban segítenek a tisztálkodásban, környezetük rendben tartásában, gyógyszereik és egyéb vásárolnivalóik beszerzésében. Ebben a munkában nincsen megállás, folyamatosan, és állandóan kell végezni. A házi segítségnyújtás szolgáltatása ingyenes, de 60 percet meghaladóan némi anyagi ráfordítással vehető igénybe.

Idősek Otthona

Idősek otthonaA Csongrád Megyei Önkormányzat Idősek Otthonaként ismert épület nagy múlttal rendelkezik, hiszen a 19. század végén építették. A városi fürdő mellett található mai Idősek Otthona története során számos szerepkört töltött be, így volt laktanya, átképző és kisegítő intézet helyszíne is.

Olyan személyeket ápolását, gondozását végzik, akik a nyugdíjkorhatárt már betöltötték, ugyanakkor nem képesek önmaguk ellátására.

Az Otthon dolgozói arra törekednek, hogy békés, harmonikus környezetben, nyugodt légkörben olyan tevékenységeket biztosítsanak a náluk lakóknak, ami érdekli őket, megfelel koruknak, szellemi és egészségi állapotuknak. A környezet szempontjából fontos, hogy virágokkal díszitett, parkos körülmények között élnek a bentlakók. Fontos, hogy az intézmény lakói ne szakadjanak el a külvilágtól, ezért szerveznek számukra olyan programokat, ahol a város más intézményeivel működnek együtt: meghívják az óvodásokat, iskolásokat és látogatják is őket, ahogy a város különböző közösségi tereit.

Sokféle ember lakik itt együtt. Az otthon dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ez az együttélés minél természetesebb legyen, és kölcsönös tisztelet maradjon a lakók között, valamint a lakók és a dolgozók között. Ehhez járul hozzá az is, hogy a dolgozók szem előtt tartják az egyéni szükségleteket, így minden bentlakóval személyre szabottan tudnak foglalkozni. A Csongrád Megyei Napsugár Otthon Mórahalmi Idősek Otthona jelenleg 100 férőhelyes befogadóképességgel rendelkezik.