Mi van a paraszt kalapja alatt

 

 

MátyásBiztosan ismeritek a Talléros kalap nevet viselő magyar népmesét, amely arról szól, hogy milyen furfangos is a parasztember (ha nem, érdemes elolvasni, vagy megnézni ezen a linken). A Mátyás király Gömörben című regénk szerint, Mátyás

azt mondta az uraknak: „Elgondoltam már én sokszor, mi minden tudománya van a paraszt embernek. Tudja, mikor kell szántani, vetni, aratni. Tudja, mire jó a mezőnek füve, virága. Tudja a csillagok járását, idő fordulását. Építi házát. Megcsinálja mindenféle kézhez való szerszámát.”

No, csak arra akarok kilyukadni, hogy bizony ez komoly mesterség, amihez szintúgy érteni kell, mint akármelyik másikhoz. S Mórahalom környékén mindig gazdálkodással – állattartással és növénytermesztéssel foglalkoztak az emberek, s ebből éltek meg. Ez a környék, ez a talaj bizony nem könnyítette meg soha ezt a sorsot.

GabonavágásA helyi mezőgazdaság alapvető terménye természetesen a gabona volt, ugyanakkor a talajadottságok megfelelően rozsot, búzát, árpát, zabot és kölest is földbe vetettek. A térségünkre oly jellemző homokos talajban a rozs igen jó termést tud hozni. A rozsot viszonylag korán elvetették – bár nem olyan fontos a vetési ideje, mint például a búzának –, aminek az volt az oka, hogy annak Kisasszony napjára  (szeptember 8.) már zöldellnie kellett. A búzát és az árpát hasonlóképpen ősszel vetették el, amelyekkel kapcsolatban az volt az elvárás, hogy Mindenszentek napjára már ki legyenek kelve, hogy „mög bírjon talpani”, azaz megerősödjön a téli időszakra. Általános eljárás volt, hogy vetés előtt a szemeket kimagolták magolóval, hogy a különféle szántóföldi gyomnövények, mint például a konkoly ne kerüljön bele a vetőmagba. A búza őszi vetésével kapcsolatban érdemes tudni, hogy nagy odafigyelést igényelt. Amennyiben idő előtt történt a vetése, akkor télire a gabona szára megerősödött, majd a hó alatt rothadásnak indult. Az érem másik oldalán, ha pedig kései volt a vetés, akkor az esetek többségében könnyedén kifagyhatott a növény. Ha már fagyásról van szó, akkor azt is szükséges elmondanunk, hogy az árpa is különösen érzékeny a hidegre. Emiatt volt az is, hogy amikor ólmos (értsd: ónos) eső is esett, a gazdák igyekeztek folyamatosan figyelni az elvetett növényre, ezért például megboronálták a talajt, hiszen ezáltal friss levegőhöz juttatták az árpát. 

Kora tavasszal, amikor már megerősödött a gabona, akkor Szent József napjáig, azaz megközelítőleg március 19-ig legeltették. Ezt követően a gabona szárba szökken, a kalász már a „hasban van” (tehát már elkezdett kinőni), ebből következik, hogy innentől már tilos legeltetni, hiszen a terményben tesz kárt az állat. A zabot tavasszal, a fagy elmúltával március végétől április közepéig vetették. Tavaszi árpát viszont igen ritkán helyeztek a földbe. Az aratás pedig Szent Antal napja (június 13.) után indult meg. Először az árpát, a rozsbúzát, majd a tisztabúzát vágták.

A mezőgazdasági kultúrát előtérbe állító közösségek számára, ezeknek a terményeknek szimbolikus értékük is van, amelyek sokszor a népi vallásosság hiedelmeivel vannak átítatva: Az emberek elmentek a templomba, vittek egy marék rozsbúza-kalászt, amit a pap megszentelt, hogy aztán hazatérvén egy vázába az asztalra helyezzék azokat. A népi hiedelem úgy tartotta, hogy ahol megszentelt kalászok őrzik a ház békéjét, oda villám nem csaphat be s egyebek mellett, gyógyításra is használták. Az 1930-as években Szeged-Alsótanya területén – tehát településünkön – Bokor István vizsgálta a helyi mezőgazdasági körülményeket és jellemzőket. Bokor mérései szerint – idézi Fodor Ferenc 1992-es tanulmánya –, a szántóterületen található termények a következő százalékos megoszlások szerint alakultak:

búza

5,85 %

rozs

55,69 %

árpa

1,52 %

zab

0,73 %

tengeri

16,47 %

burgonya

8,8 %

paprika

6,08 %

répa

3,44 %

lucerna

2 %

A mezőgazdaságban nagyon fontos, hogy a talaj miként van megművelve. Ez különösen érvényes a területünkre oly jellemző homoktalajra, amely sok trágyát igényel. Általánosságban megállapítható, hogy a legtöbb trágyát a búza és a paprika alá helyezték. Viszont jóval kevesebb trágyát helyeztek a kukorica alá, amelyet sokáig szórva vetettek, de a XX. század elején kikopott ez a gyakorlat, hogy aztán kapa segítségével sorokba vessék el. Az évszázad első évtizedeiben egyre inkább teret nyert ez a gyakorlat, ami úgy nézett ki, hogy egy soron belül minden harmadik mélyedésbe helyezték el a magokat. Fodor Ferenc közlése által pedig még pontosabban ismerhetjük meg ezt a folyamatot: „A trágyára kevés földet rúgtak, arra dobtak 5-6 szem kukoricát, majd a többi földdel a szemeket betemették.”

(Itt persze kérdés, hogy kinek volt rá pénze, hogy megvegye.) Az eddig elmondottakból látható, hogy a kukoricát egymástól távolabb helyezték a földbe, aminek értelemszerűen az volt az oka, hogy a növekedés során ne akadályozzák egymást kukoricák. Ugyanakkor még sem lehet azt mondani, hogy ezek az üres helyek kihasználatlanok maradtak, hiszen egy ideig tököt vagy babot vetettek oda.

A hatvanas évek második felétől megfigyelhető, hogy egyre nagyobb mennyiségben alkalmazták a műtrágyát, aminek következtében feleslegessé vált a vetések során alkalmazott fészkelési eljárások. Rövidesen megjelentek az új terményfajták, amelyeket már sűrűbbre kellett vetni, ekkora már egyre inkább használatba kerültek a vetőgépek. A minél magasabb és jobb minőségű hozamok elérése érdekében jelentek meg a különféle gyomirtószerek, amelyek elterjedésével már elégségesnek bizonyult az ekekapázás, maximum egyszer kelés után kellett kiritkítani a növényeket. A vegyszeres gyomirtás megjelenése végett vetett annak, hogy a kukoricába babot, tököt vethessenek, ezt követően már így ezeket ma már önálló táblába vetik.

Oltványi GyulaA kukorica mellett nem kevésbé volt fontos a burgonya. Ennek ellenére is, az vitathatatlan, hogy a krumplit kisebb területen vetették el, mint a kukoricát. A krumpli alapvető élelmiszerként jelent meg a családok körében, ráadásul olykor takarmányként is fel lehetett használni, illetve ha szép volt a termés, akkor a piacokon is megjelentek vele az emberek. A krumpli elvetésének szánt földet jelentős mennyiségű trágyával szórták be, majd megforgatták az érintett talajt, hogy a felső talajréteg – a barázda – kerüljön alulra.

A krumplik közül elsősorban az ótott rózsa és a gülbaba néven ismert fajtákat termesztették. A ’30-as évek közepétől terjedt el a tarlókrumpli. Ezt a típust elsősorban árpa- vagy búzaföldbe vetették. A búza pedig általában a paprika helyére került. Négy-ötszáz szögölet . vetettek, ebből lett a vetőmagnak való, mivel ez a típus képes volt úgy átvészelni a téli időszakot, hogy nem rohadt meg. Vetéskor a nagyja vetőmagot eldarabolták két-három szemre. A tavaszi krumpli elvetését még kézi erővel, pontosabban megfogalmazva kapa segítségével hajtották végre. Az újkrumpli első érettebb hajtásait akkor lehetett felszedni, ha már tyúktojás nagyságúakra növekedtek. A krumplivetéssel-gazdálkodással kapcsolatban fontos kitérni egy olyan tényezőre is, amely az 1950-es években jelent meg: Ez a tényező pedig a burgonyabogár. Ebben az időszakban még közel sem állt olyan fejlettségi szinten a kártevőkkel szembeni védekezés, mint napjainkban, de azért voltak próbálkozások. Egyrészről tudjuk azt, hogy gyerekekkel is szedették a krumplibogarakat, de sok helyen mivel nem volt vegyszerezésre lehetőség, így a „kézi védekezés” nem igazán volt eredményes. Másrészről pedig, aki tudta, az azonnal jelentette a krumplibogarak megjelenését a helyi növényvédő állomásnak, akik ezt követően díjtalanul lepermetezték őket. A tavaszi vetést követően pedig őszi időszakban ásták fel a krumplit. Ezt a munkát elsősorban a férfiak kapával végezték, majd az asszonyok kosarakba szedték a krumplik szárait. Következő lépésben az apraját kiválogatták a háztáji állatok számára, a többit pedig egy verembe helyezték, majd szalmával lefedték. Ezt a gyakorlatot nevezték elvermelésnek.

Az 1960-as években mondhatni jelentős változások mentek végbe a krumplik területén, hiszen több új típus megjelent, amelyek átvették a régebbiek szerepét. Így például meg kell emlékeznünk a Kondor, Kleopátra vagy éppen Deziré típusokról, amelyekre egyöntetűen érvényes volt, hogy nagyobb termést biztosítottak, mint az elődeik. A krumpli termesztés kultúrájában előrelépést jelentett a következő évtized is. Ekkortól egyre inkább megjelent a fólia alatt termelt krumpli, így például a Kleopátra néven ismert fajtát, kvázi a fólia alatti termelés mintatípusának nevezhetjük.

Ez a folyamat a következőképpen zajlott: A vetőmagokat még az év elején ládákba helyezték, ott már elkezdődött a csírázás, hogy aztán már ebben az állapotban kerülhessenek a krumplik a földbe, amely a gyorsabb növekedést segítette elő. (Ugyanakkor megjegyzendő, hogy fűtés hiányában a fóliákban tárolt krumplikra nagy veszélyt jelentettek az erősebb fagyok.)  Amikor a krumpli megérett, akkor az egész fóliasátrat felásták, s méretek szerint válogatták ki a burgonyákat, amelyet követően már lehetett is vinni őket a piacra. Röviden a lényeg: Az idő haladásával a technológia is újabb szintre lépett, mint láthattuk ezt a fóliák esetében is, de hasonlókat mondhatunk el a szabadföldi termelésről is. Egyre nagyobb szerepet kapott a gépesítés, egyre több gazdaságban megjelentek a traktorok s egyéb gépek. A ’60-as és ’70-es években előtérbe kerültek az új krumpli típusok és módszerek is, amelyek egyaránt serkentően hatottak az értékesítési lehetőségekre. 

szekér

A hagyományos paraszti gazdálkodásokban igen fontos szerepet töltött be a széna. Ezzel kapcsolatban hivatkozza Fodor Ferenc Tömörkény István egyik érzékletes leírását, miszerint egy adott háztáji gazdaság erejét nem is az mutatta meg igazán, hogy vajon, hány állata van a gazdának, hanem inkább az, hogy „hogy hány boglya van eltéve télire a tanya háta mögött.” A széna az állatok takarmányozásában kulcsszereppel bírt, ebből kifolyólag a gazdák vigyáztak rá, lehetőség szerint a felesleget is mindig megtartották, nem adták el. Ahhoz, hogy minél több széna legyen, nagy mennyiségű füvet kellett lekaszálni, ehhez viszont szükséges volt, hogy nagy kaszálók legyenek elérhetőek. Ilyen kaszálóknak tekinthetőek a következő területen fellelhetőek: Madarásztó, Csipak-semlyék, Tanaszi-semlyék, Nagy- és Kisszéksós-tó környéke.

Mint láthattuk, a fűnek igen nagy szerepe volt a parasztok életében, ezért aki megtehette, már a piacokon megpróbált kaszásokat felbérelni. Ezek az emberek napszámban dolgoztak, s a két világháború közötti időszakban 80 fillér és 1 pengő között mozgott a fizetésük. A kaszások kora reggel kezdtek el dolgozni, s alapvető elvárás volt, hogy időben jelenjenek meg ott, ahol kellett dolgozniuk. Aki jó kaszás hírében állt, azt az embert nagyon megbecsülték, sokfelé hívták, s alkalom adtán magasabb bérezésre is számíthatott. No de mi az az eszköz, ami egy kaszásnak elengedhetetlen volt? Természetesen a jó kasza, amelynek kiválasztásához komoly szakértelemre volt szükség.

JószágA paraszti gazdaságokról összefoglalóan megjegyzendő, hogy működésük alapját a takarmánytermelés és a jószágok tartása biztosította. Fontos szempont volt az önellátás és a folyamatosság. Minél nagyobb volt az adott földterület, az adott állatállomány, annál gazdagabbnak számított a tulajdonos. Nagyobb gazdaságokban rendszeresen béreltek fel napszámosokat, akik a háztáji munkákban segédkeztek. A gazdák javaik jelentős részét piacokon értékesítették.