Állatok veszélyben

Amit védenünk kell

Azon túl, amit a körülöttünk élő állatokról és növényekről olvashattál a szomszédos menüpontok alatt, vannak még olyan fajok is, akikre különösen oda kell figyelnünk, mert védettek. A többségük valamelyik természetvédelmi területünk lakója, de vannak olyanok is, amelyekkel nem csak ott találkozhattok.

A mórahalmi Csipak-semlyék az ország egyik legmélyebben fekvő része, mely nyáron kiszárad, ősztől tavaszig víz borítja, csapadékosabb években vadvíz árasztja el a területet. Rendeltetése a Duna-Tisza köze kiszáradó, szikesedő, mély fekvésű rétjei egyik maradványfajának megőrzése. A semlyékek még a század elején is összefüggő láncolatot alkottak. Fontos szerepük volt a tanyasi állattartásban. Itt ugyanis az év szárazabb periódusaiban is legeltetni lehetett. Növénytani értékei kiemelkedők.

A Madarász-tó közel 75 hektáron terül el Mórahalomtól 4 km-re. 4 kisebb tóból áll, melyek összeköttetésben állnak. Változó vízszintje segítette elő a vízi növényzet térhódítását, és a vízi madarak fészkelését. Jelenleg a területet halastóként hasznosítják. (A tavat az a Kószó Dezső (Személyéről több információt találunk a Ki-kicsoda menüponton belül.) birtokolta az 1950-es években, akinek a nagylelkű felajánlásával épült a fürdő úszómedencéje 1986-ban. Ő takaríttatta ki és alakíttatta át halastóvá a Madarász tavat.) A tóban kárász, amur, busa, keszeg, ponty, leső- és törpeharcsa találja meg az életfeltételeit, és a bőséges halállomány a vidrákat is maradásra bírta.

A térségbeli semlyékek közül, a Tanaszi az, amely a leginkább hasonlít arra a természetes állapotra, amely a Duna-Tisza közében lelhető fel. Ennek a semlyéknek a leginkább kézzel fogható jellemzője a változatosságban érhető tetten. A védett növényfajok közül meghatározó a fokozottan védett pókbangó 5-10 ezres állománya, ugyanakkor szintén jelentős a tarka sáfrány és a mocsári kosbor előfordulása is.

A Nagyszéksós-tó egyike azon jelentős, szikes jellegű gazdag állománnyal rendelkező élőhelyeknek, amelyek a Duna-Tisza közében találhatóak meg.  A tó és a közvetlen környezete sokféle állatnak s növénynek biztosít életteret, s itt található meg a nemrégiben kialakított bivalyrezervátum is.

            A térség állatvilága igen értékes: a nagy tűzlepkétől a vöröshasú unka nevet viselő békáig bezáróan, számos védett és fokozottan védett faj él ezeken a gazdag természeti tájakon. Ha kedved van, ismerkedj meg velük!

Hüllők és kétéltűek Madarak Emlősök